PLATINUM Agro UTTO 10W-30

 

СПЕЦИФИКАЦИИ:

 

ОДОБРЕНИЯ: 

 

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

Мултифункционално, всесезонно масло подходящо за извън пътна техника, в която ръчните трансмисии, диференциалите, хидравликата и потопените спирачки се смазват от една система. Притежава отлични противоизносни свойства, добра съвместимост с уплътненията, антивибриращи качества и антиокислителни показатели.

 

ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ:

Кинематичен вискозитет при 100°С, mm²/S

Tочка на застиване °С

Вискозитетен индекс
11,2  -37 130
 

TBN mg KOH/g

Пламна температура °С
10,1 200ОПАКОВКА
20L    205L   За покупки на едро, моля свържете с търговския представител във вашия регион.

« Назад към групата
Agro UTTO 10W-30