PLATINUM Agro STOU 10W-40

 

СПЕЦИФИКАЦИИ:

ОДОБРЕНИЯ:

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

Мултифункционално, всесезонно масло което се препоръчва за двигатели, ръчни трансмисии и хидравлики на извън пътна техника. Подходящо е за потопени спирачки, Powershift и CVT трансмисии. Притежава отлични противоизносни свойства, добра съвместимост с уплътненията, антивибриращи качества и антиокислителни показатели.    

 

ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ:

Кинематичен вискозитет при 100°С, mm²/S

Точка на застиване °С

Вискозитетен индекс
14,5  -44 152
 

TBN mg KOH/g

Пламна температура °С
10,6 216
ОПАКОВКА
20L    205L   За покупки на едро, моля свържете с търговския представител във вашия регион.

« Назад към групата
PLATINUM Agro STOU 10W-40