ORLEN Oil Standart CE/SF 15W-40

 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ: 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Orlen Oil Standart CE/SF 15W-40 e минерално масло за тежко натоварени дизелови двигатели със или без турбо, които са от по-стара генерация и вече са значително износени. Гарантира оптимална защита при всички условия на експлоатация.

 

Мотобул ЕООД го препоръчва за камиони, автобуси и извън пътна техника, които изискват съответните качествени класове или по-ниски от тях. 

 

 

ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ:


Кинематичен вискозитет

при 100°С, mm²/S

Вискозитетен

индекс

Точка на

застиване, °С

Пламна

температура, °С 

 14,6 130  -25  228
   
TBN, mg KOH/g 

Сулфатна пепел, %

 Изпаряемост

по Noack, %(m/m)

7,0  0,86 12,8ОПАКОВКА
205LЗа покупки на едро, моля свържете с търговския представител във вашия регион.

« Назад към групата
ORLEN Oil Standart CE/SF 15W-40