Orlen Oil Smarol NanoСПЕЦИФИКАЦИИ:

 

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Smarol Nano е висококачествена литиева грес, която е специално създадена за зъбните елементи на моторна или електрическа градинска техника. Притежава съвременна NANO формула, допълнително обогатена с антикорозионни и ЕP присадки, което ѝ осигурява повишена устойчивост на корозия, окисляване, вода, високи температури и механични натоварвания.

Smarol Nano предпазва от задиране, като отлично прилепва към повърхността на детайлите в съчетание с най-нисък коефициент на триене (<0,03 WT).

Smarol nano може да се използва навсякъде, където се изисква антикорозионна защита на панти, брави, резби и различни части на транспортни средства. Позволява да се прилага в температурен диапазон от -30°C до +160°C, а при сухо смазване, дори над 500°С.

 

 

ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ:

 

 

Цвят

Работна пенетрация

при 25°С, 1mm

Точка

на прокапване, °С

Сребърно - черен 181 232
 

Устойчивост на вода

при 79°С, %

Устойчивост

на натоварване, kg

Диаметър на белег

от задиране (40kg за 1h), mm

1 500

0,5

 

 

Кинематичен вискозитет

при 100°С, mm²/S

Tочка на застиване °С

Вискозитетен индекс
10,3  -30 160
 

Сулфатна пепел % m/m

TBN mg KOH/g НОАК % m/m
0,73 8,1

6,0


ОПАКОВКА
0,150кг   

« Назад към групата
Smarol Nano