Trawol 30
СПЕЦИФИКАЦИИ:

 

API: SG/ CD 

 

 

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Trawol 30 е едносезонно масло за четиритактови двигатели на селскостопанска и градинска техника. Притежава висококачествени показатели, които се гарантират чрез специална селекция от високо рафинирани минерални масла и допълнителен пакет присадки.

 

Основни предимства:

 

ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ:

 


Кинематичен вискозитет

при 100°С, mm²/S

Вискозитетен

индекс

Tочка на

застиване, °С

Tочка на

възпламеняване, °С

9,5 112 -28 230
   

Сулфатна пепел, % m/m

Съдържание

на вода, %

TBN, mg KOH/g

Корзивност при 100°С

за 3h върху мед

0,6 0,0 8,6 1

 

 

Кинематичен вискозитет

при 100°С, mm²/S

Tочка на застиване, °С

Вискозитетен индекс
12,2 -42 159
 

Сулфатна пепел, % m/m

TBN, mg KOH/g НОАК, % m/m
0,6 8,0 9,9

ОПАКОВКА
0,6L 1L   

« Назад към групата
30