Trawol 10W-30
СПЕЦИФИКАЦИИ:

 

API: SG/ CD 

 

 

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Trawol 10W-30 е всесезонно масло за четиритактови двигатели на селскостопанска и градинска техника. Притежава висококачествени показатели, които се гарантират чрез селекция на високо рафинирани минерални масла и допълнителен пакет присадки.

 

Основни предимства:

 

ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ:

 

Кинематичен вискозитет

при 100°С, mm²/S

Вискозитетен

индекс

Tочка на

застиване, °С

Точка на

възпламеняване, °С

10,5 133 -35 232
   

Сулфатна пепел, % m/m

Съдържание на вода, %

TBN, mg KOH/g

Корозивност при 100 °С

за 3h върху мед

0,60 0,0 8,5 1

 

Кинематичен вискозитет

при 100°С, mm²/S

Tочка на застиване, °С

Вискозитетен индекс
12,2 -42 159
 

Сулфатна пепел, % m/m

TBN, mg KOH/g НОАК, % m/m
0,6 8,0 9,9

ОПАКОВКА
0,6L 1L   

« Назад към групата
10W-30