Orlen Oil Pilarol Eko
СПЕЦИФИКАЦИИ:

 

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Pilarol Eko е висококачествено всесезонно масло за верижни и механични триони на градинска и горска техника. Създадено е чрез съвременна формула на растителна основа и пакет от присадки, която позволява 81,6% биоразградимост в съответствие с тест: OECD 301 F.

 

Основни предимства:

 

ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ:

 

Кинематичен вискозитет

при 40°С, mm²/S

Вискозитетен

индекс

Tочка

на застиване, °С

Точка

на възпламеняване, °С

63,1 182 -26 244
   

 

 

 

 

Кинематичен вискозитет

при 100°С, mm²/S

Tочка на застиване, °С

Вискозитетен индекс
12,2 -42 159
 

Сулфатна пепел, % m/m

TBN, mg KOH/g НОАК, % m/m
0,6 8,0 9,9

ОПАКОВКА
1L   

« Назад към групата
Orlen Oil Pilarol Eko