PLATINUM Ultor Optimo 10W-30

 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ:

 

ОДОБРЕНИЯ:

 

ОТГОВАРЯ НА:ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Platinum Ultor Optimo 10W-30 e съвременно полусинтетично масло (Super High Performance Diesel), чиято технология гарантира ниско съдържание на сяра, сулфатна пепел и фосфор (Low SAPs), като благодарение на това осигурява:

Platinum Ultor Optimo 10W-30 се прилага в тежкoнатоварени двигатели EURO-5, които са оборудвани с DPF или други системи за ограничаване на вредните емисии (EGR/SCR NOx). Мотобул ЕООД го препоръчва за всички транспортни и извън пътни машини, чиито производители изискват съответните качествени показатели и вискозитет.

 

 

ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ:

 

Кинематичен вискозитет при 100°С, мм²/с

Вискозитетен индекс

Точка на застиване, °С

Точка на възпламеняване, °С

11,58 142 -42 224
 TBN, mg KOH/g Сулфатна пепел Noack, % (m/m)
8,8 1,0 4,7 

ОПАКОВКА
20L 205L   

« Назад към групата