Orlen Oil 2Т Semisynthetic 

СПЕЦИФИКАЦИИ:

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

Полусинтетично масло за двутактови двигатели с обем от 20 до 500 см². Използва се за смазване, както в смес, така и в отделна мазителна система.

Прилага се в автомобили, мотоциклети, верижни триони, моторни коси и всякаква градинска техника.

Прилага се в съотношение 2% от обема на горивото (1:50), освен ако производителя на двигателя не препоръчва нещо различно.

 

 

 

ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ:

 

Кинематичен вискозитет

при 100°С, mm²/S

Сулфатна

пепел, %

Tочка на

застиване, °С

Точка на

възпламеняване, °С

9,9 0,17 -30 70
   

 

Кинематичен вискозитет

при 100°С, mm²/S

Tочка на застиване, °С

Вискозитетен индекс
12,2 -42 159
 

Сулфатна пепел, % m/m

TBN, mg KOH/g НОАК, % m/m
0,6 8,0 9,9

ОПАКОВКА
1L    205L   За покупки на едро, моля свържете с търговския представител във вашия регион.

« Назад към групата
2Т Semisynthetic