KALIBROL LUX

 

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

Произлиза от петролна дестилация на парафинена основа. Допълнително е обогатено с антикорозионни присадки.

Прилага се при тестване, регулиране, почистване и поддържане на горивни системи и дюзи на двигатели. Също така може да се използва за защита на елементи от горивната система от корозия при складово съхранение максимум до една година.
ОПАКОВКА
20L    205L   За покупки на едро, моля свържете с търговския представител във вашия регион

« Назад към групата
LUX