ACP-3E

 

СПЕЦИФИКАЦИИ:

 

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Не емулгиращи масла, специално създадени, за да отговорят на съвременните строги екологични нормии изисквания. Не съдържат хлорни компоненти.

Основно се използват при обработка на стомана, чугун, мед и алуминиеви сплави, включително итогава, когато са подложени на повишено налягане и високоскоростно рязане. Подбора на продукт зависи от машинния процес: ACP-3E – подходящ за дълбоко пробиване и сондиране и при процеси с автоматични обработващицентрове.

 

ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ:

Кинематичен вискозитет при 20°С, mm²/S

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm²/S

Tочка на застиване °С
63  26,5 -1
 

Степен на корозия върху мед и стомана при 100°С/3h

Пламна температура °С
ИЗДЪРЖА 159ОПАКОВКА
5L    20L    205L   За покупки на едро, моля свържете с търговския представител във вашия регион

« Назад към групата
ACP-3E