SULFOFREZOL 1

 

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

SULFOFREZOL 1 е готова за употреба смазочно – охлаждаща течност, която е създадена на минерална основа със съдържание на сяра и нефтено - парафинови дестилати.

 

SULFOFREZOL 1 намира приложение при високоскоростна обработка на стомана и черни метали с повишена якост и температура на рязане.

 

SULFOFREZOL 1 не се препоръчва при обработка на цветни метали, които изискват прецизна обработка на повърхността.

 

 

ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ:

 

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm²/S

Кинематичен вискозитет при 50°С, mm²/S

Точка на застиване °С
22 15,7 -16
   
Съдържание на сяра, m/m %

Степен на корозия върху стомана при 100°С/3h

Пламна температура °С
0,4 Издържа 162

 

 

 

Кинематичен вискозитет при 20°С, mm²/S

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm²/S

Tочка на застиване °С
38,6  16,7 -3
 

Степен на корозия върху мед и стомана при 100°С/3h

Пламна температура °С
ИЗДЪРЖА 148ОПАКОВКА
205LЗа покупки на едро, моля свържете с търговския представител във вашия регион.

« Назад към групата
SULFOFREZOL 1