EMULGOL ES-12ОДОБРЕНИЯ:

 

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Emulgol ES-12 e концентрат от високо рафинирана минерална течност, която е предназначена за обработка на метали. Обогатена е с допълнителен пакет присадки и инхибитори, които предотвратяват корозията. Не съдържа нитрити, хлор, тежки метали и феноли.

 

Emulgol ES-12 се разрежда с вода, за да се получи охлаждаща и смазочна емулсия, която се прилага при обработката на стомана, чугун, цветни метали и техните сплави.

 

Препоръчителната концентрация при твърдост на водата 15°N, зависи от процеса на обработка:

 

ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ:

Визуален ефект

при 20°С

Tочка

 на застиване, °С

Кинематичен

вискозитет при 40°С

Визуален ефект на разтвор 5%

с твърдост на водата 15°N при 20°С

Хомогенна, ярко

кехлибарена течност

-12 30,5 Млечна емулсия
   

Устойчивост на

корозия, Хърбърт

pH

Коефицент на

пречупване при 20°С

Устойчивост за 24h

при 20°С ±5°C

H0 9,1 1,44

Издържа

 


Кинематичен вискозитет

при 100°С, mm²/S

Tочка на застиване °С

Вискозитетен индекс
12,2  -30 165
 

Сулфатна пепел % m/m

TBN mg KOH/g НОАК % m/m
0,71 7,4

5,3


ОПАКОВКА
20L    205L   За покупки на едро, моля свържете с търговския представител във вашия регион

« Назад към групата
EMULGOL ES-12