UNICOOL MIKRO EPОДОБРЕНИЯ:

 

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Unikool Mikro EP e полусинтетичен концентрат с универсално приложение при обработка и шлифоване на различни метали. Лесно се смесва с твърда или мека вода, в резултат на което се получава трайна и биостабилна емулсия, която притежава отлични работни характеристики и антикорозионни свойства, които се постигат дори при ниски концентрации на разреждане.

 

Unikool Mikro EP не съдържа биоциди или други вредни съставки, като феноли или нитрити. Притежава устойчивост на бактерии и гъбички.

 

Unikool Mikro EP е предназначен преди всичко за тежка обработка на стомана, чугун, цветни метали или на много твърди материали като легирана стомана. Също така се използва за обработка на алуминиеви сплави. Съдържанието на ЕР присадки позволява повишено натоварване и отлични резултати при тежки технологични процеси. Готовия разтвор осигурява равномерно овлажняване на повърхностите, нисък коефициент на триене, понижаване на топлината и чиста работна среда.

 

Препоръчителни работни концентрации:

 

ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ:

 

Визуален ефект

при 20°С

Съдържание на

минерално масло, %

Кинематичен

вискозитет при 40°С, mm²/S

Визуален ефект на разтвор 3%

с твърдост на водата 15°N при 20°С

Хомогенна, прозрачна,

светло кафява течност

~35 65,0 Прозрачна до опалесцираща течност
     

Устойчивост на

корозия, Хърбърт

pH

Коефицент на

пречупване при 20°С

Смазочни свойства

при натоварване, кг

Устойчивост за 24h

при 20°С ±5°C

H0 9,2 1,42 126

Издържа

 

 

Визуален ефект

при 20°С

Tочка

 на застиване, °С

Кинематичен

вискозитет при 40°С

Визуален ефект на разтвор 5%

с твърдост на водата 15°N при 20°С

Хомогенна, ярко

кехлибарена течност

-12 30,5 Млечна емулсия
   

Устойчивост на

корозия, Хърбърт

pH

Коефицент на

пречупване при 20°С

Устойчивост за 24h

при 20°С

H0 9,1 1,44

Издържа


ОПАКОВКА
20L    205L   За покупки на едро, моля свържете с търговския представител във вашия регион

« Назад към групата
UNICOOL MIKRO EP