HYDROL L-HM/HLP 10/ 15/ 22/ 32/ 46/ 68/ 100/ 150

 

СПЕЦИФИКАЦИИ:

 

ОДОБРЕНИЯ:

Маслата с VG: 32/ 46/ 68/ 100/ 150 са одобрени за употреба в минната индустрия и притежаватсертификат издаден от Централния Минен Институт на Полша. ATLAS COPCO Hydrol® LHM/HLP 46.

 

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

Висококачествени минерални масла за хидростатични хидравлични системи. Притежават богат пакет от присадки за по-добри противоизносни, антикорозионни и антиокислителни качества. Осигуряват удължен срок на експлоатация и намаляват износването на елементите в хидравличните помпи.

 

Основно се използват в хидравликите на тежки силови предавателни системи, механизми и сходниустройства, работещи в условията на повишена околна температура и влажност.

 

ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ:

ПАРАМЕТРИ ЕДИНИЦА 10 15 22 32 46 68 100 150
Кинематичен вискозитет  при 40°С mm²/s 10,3 14,8 20,8 33,5 44,2 66,2 95,8 148,7
Вискозитетен индекс   101 102 102 103 103 99 93 93
Точка на  застиване °С -36 -35 -35 -34 -30 -30 -25 -22
Точка на  възпламеняване при отворен тигел °С 162 180 195 215 227 228 245 248

Устойчивост на пенообразуване:  обем на пяната 

 след 5  мин. при 250°С.

ml 50 0 50 0 50 0 30 0 30 0 30 0 20 0 20 0

Степен на  корозия върху медна плоча  за 

 3h при 100°С

Степен 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a

Деемулгиращи свойства.  Време за  разделяне на   

маслото от водата.

Мин. 10 10 10 20 25 25 35 35
Въздухоотделяне при 50°С Мин. 3 3 5 5 6 8 10 15
Степен на  поемане на натоварване  FZG, минимум - - - 10 10 10 10 10 10ОПАКОВКА
20L    205L   За покупки на едро, моля свържете с търговския представител във вашия регион.

« Назад към групата
L-HM/HLP 10/ 15/ 22/ 32/ 46/ 68/ 100/ 150