TRANSOL 68/ 100/ 150/ 220/ 320/ 460/ 680

 

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

Минерално масло, разработено за средно натоварени индустриални предавателни механизми. Съдържа безоловни присадки за по-добри антиокислителни, антикорозионни и противопенни свойства.  Подсигурява защитата на редуктори в металургията, строителството, циментопроизводството, корабостроенето, металообработката, парни и газови турбини, хартиената промишленост и други механизми, опериращи при температура до 100°С. Притежава устойчивост на повишени натоварвания, температура, окисление, влажност и корозия върху детайли от цветни и черни метали.ОПАКОВКА
20L    205L   За покупки на едро, моля свържете с търговския представител във вашия регион.

« Назад към групата
TRANSOL 68/ 100/ 150/ 220/ 320/ 460/ 680