TRANSGEAR PE 150/ 220/ 320/ 460

 

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

Синтетично масло, създадено от поли-алфа-олефини (РАО) и естери, специално разработено за промишлени редуктори, които оперират при много високи натоварвания и температури до 180°С, включително.

Предимства:

Благодарение на отличните си антиокислителни качества, се прилага и в турбинни предавки в тежки работни условия.  ОПАКОВКА
20L    205L   За покупки на едро, моля свържете с търговския представител във вашия регион.

« Назад към групата
TRANSGEAR PE 150/ 220/ 320/ 460