HYDRO FLUID HFC 46 

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

Трудно запалима хидравлична течност, която е предназначена за задвижване на техника и системи, включително и тези оборудвани с помпи Vickers. Разработена е върху базата на гликол със специален подбор от обогатителен пакет присадки и деминерализирана вода, чието съдържание е около 40%.

Намира приложение в процеси с особено критични и опасни работни условия, които са характерни, както за минната и коксовата индустрия, така и за металургията. Подходящо е за леярни машини, хидравлични преси, извън пътна, подвижна и стационарна техника в различни отрасли на промишлеността.

Максималната работна температура на течността не трябва да надвишава 60°С, тъй като водното съдържание се изпарява. Затова се препоръчва в процеса на експлоатация да се упражнява контрол върху вискозитета и съдържанието на вода. В случай на занижени стойности, те трябва да се възстановят до необходимото ниво.


ОПАКОВКА
20L    205L   За покупки на едро, моля свържете с търговския представител във вашия регион.

« Назад към групата
FLUID HFC 46