Trawol 2T GREEN 


СПЕЦИФИКАЦИИ:

 

API: TC

 

 

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:


Полусинтетично бездимно масло за 2-тактови двигатели на градинска техника от различни производители, включително Husqvarna и STIHL. Отлично се смесва с горивото и предлага максимална защита при всички условия на експлоатация. Прилага се в съотношение 2% от горивото (1:50), освен ако производителя не препоръчва нещо различно.
ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ:

Кинематичен вискозитет

при 100°С, mm²/S

Tочка на

застиване, °С

Точка на

възпламеняване, °С

9,7 -25 104
 

Сулфатна пепел, % m/m

Съдържание

на вода, %

Съдържание на

твърди тела, %

0,17 0,0 0,0
 

Кинематичен вискозитет

при 100°С, mm²/S

Tочка на застиване, °С

Вискозитетен индекс
12,2 -42 159
 

Сулфатна пепел, % m/m

TBN, mg KOH/g НОАК, % m/m
0,6 8,0 9,9

ОПАКОВКА
0,100L1L

Купи 3.00 лв.


За покупки на едро, моля свържете с търговския представител във вашия регион.

« Назад към групата
2T GREEN